גם אני רוצה להיות משפחה ומהסרטים ולהגיע מוכן.ה יותר לכיתה א'